Strona główna
Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych Andrzej Kadłubowski
Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych Andrzej Kadłubowski

Usługi i produkty remontowo-budowlane

Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych Andrzej Kadłubowski

03-418, Warszawa, Równa 10

kadlubowski-geolog.pl
Zakład Usług Geologiczno-Geotechnicznych to renomowana firma z Warszawy, która specjalizuje się w badaniach geologicznych i geotechnicznymi, świadcząc usługi takie jak badania gruntu pod budowę. W ramach odbioru robót fundamentowych Zakład przeprowadza dwuetapową kontrolę — sprawdza podłoże przed rozpoczęciem prac i kontroluje same fundamenty po ich wykonaniu. Przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej firma dokonuje szczegółowego badania zagęszczenia gruntu, aby zapewnić jego odpowiednią nośność i stabilność. W ramach dozoru geologicznego firma monitoruje zgodność realizowanych prac z projektem badań geologicznych, kontroluje lokalizację wyrobisk i wprowadza ewentualne zmiany w dokumentacji.